Sensory feedback and motor control of robotic prostheses

Diarienummer 2014-00379
Koordinator Integrum AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att förse lemersättning utan motstycke för personer som blivit amputerade. Projektet har kombinerat neuromuskulära gränssnitt för nervstyrning med direkt skelettkoppling genom osseointegration för att skapa kliniskt gångbar teknik som patienter kan använda i sina dagliga liv. Det betyder att patienter för första gången kan dra nytta av implanterade neuromuskulära gränssnitt för att styra sina artificiella armar och övervinna funktionella utmaningar i det dagliga livet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en kliniskt gångbar teknik för att kontrollera artificiella armar med känselåterkoppling. Ett inbyggt system utvecklades för avancerad styrning med nervstimulerande egenskaper som tillför intuitiv känseluppfattning. Utmaningar rörande tillverkning och regelverk har övervunnits för att inleda en officiell klinisk prövning. Robust och precis nervstyrning tillsammans med nästintill naturlig känselåterkoppling finns nu tillgänglig för svenska medborgare inom en klinisk prövning vars resultat tillför nödvändiga bevis för kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Detta projekt var ett tvärvetenskapligt samarbete mellan industriella, akademiska och medicinska institutioner. Integrum utvecklade de tekniska delarna i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och de medicinska tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Integrum samarbetade också med internationella partners i Europa och USA. övergripande var projektet indelat i sju arbetspaket (WP): WP1-2 Känselåterkoppling, WP3-4 nervstyrning, WP5 elektromekanisk koppling, WP6 hemträningssystem och WP7 klinisk prövning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.