Sensor Models for Aircraft Tradespace Exploration, SMART

Diarienummer 2017-04842
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 1 654 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

För att möjliggöra en effektivare utveckling av framtida flygplanssystem samt stärka svensk industris konkurrenskraft finns behov av ny metodik som underlättar utvecklingen av ett komplett flygplanskoncept med alla dess ingående system, såsom exempelvis sensorer. Målet med detta projekt är att utveckla metodik för att skapa sensormodeller som både inkluderar sensoregenskaperna och den påverkan på flygplanet som installationen och driften av sensorerna ger.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter av projektet är att öka svensk flygindustris förmåga och konkurrenskraft, främja samarbetet mellan Saab och Försvarshögskolan samt ge ett tillskott till forskningsmiljön på Försvarshögskolan. Resultatet väntas bli en förbättrad kunskap kring och ökad förmåga att konstruera sensormodeller som både ger en tillförlitlig bild av sensorfunktionen och en realistisk koppling till infrastrukturen såsom kraft- och kylbehov på den flygande plattform som bär sensorn.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Saab och Försvarshögskolan. En inledande litteratursökning kommer att följas av analyser av befintliga sensormodeller som tillhandahålls av Saab. Utgående från resultaten byggs sedan nya modeller upp, där kopplingen till flygplanen införs. Dessa modeller provas sedan ihop med flygplansmodeller i taktiska simuleringar. Projektet kommer att interagera tätt med flera andra projekt inom NFFP7 och kontinuerligt sprida, utbyta och diskutera resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.