Secure and reliable data sharing for complex systems-of-systems with a product lifecycle management perspective

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 472 465 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Projektets initiala mål var att identifiera Europeiska partners för en projektansökan till H2020-utlysningen: ”Security and resilience for collaborative manufacturing environments (ICT-08-2019)”. Vi skapade ett konsortium med partners från industrin och akademin. Vi inkluderade små och stora företag som hade en kompletterande expertis samt bred geografisk spridning. Vi ändrade fokus till “Building blocks for resilience in evolving ICT systems” (SU-ICT-02-2020). Vi har byggt upp ett kontaktnät och vi har fått erfarenhet av att koordinera en projektansökan.

Resultat och förväntade effekter

Vi identifierade utmärkta partners för att adressera industrins höga krav på tillförlitlighet och säkerhet utmanas när tillverkningsanläggningar och produkter är digitalt kopplade till externa partners i värdekedjan. Fritt flöde av information är ett krav för digitalisering av industrin, men utgör en stor utmaning när det gäller datasäkerhet.

Upplägg och genomförande

Vi arbetade fram en projektplan med följande milstolpar: 1. [4 månadader innan sista ansökningsdag] Färdigt material till potentiella partners 2. [3 månader innan sista ansökningsdag] Partnerdiskussioner slutförda och konsortium "fryst" 3. [2 månader innan sista ansökningsdag] Förfinad projektidé och alla partnerroller fastställda 4. [1 månad innan sista ansökningsdag] Första fullständiga ansökningstextsutkast färdigt 5. [Sista ansökningsdag] Slutlig ansökan färdigställd och inskickad

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03635

Statistik för sidan