SCEME - Scenario för Materialeffektivitet i tillverkning

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med SCEME var bl.a. att beskriva framtida behov och hindrande och möjliggörande faktorer som påverkar etableringen av radikalt effektivare produkt- och materialhantering. Under projektets gång har det blivit tydligt att enkla verktyg för visualisering och kategorisering av trender behövs. Företagen uppvisar relativt stor omognad avseende trendspanings- och framsynskompetens. En tidig skiss introducerades för att stärka ett framtidsorienterat samtal.

Resultat och förväntade effekter

- En litteraturbaserad överblick över materialeffektivitet och användandet av framsyns- och trendspaningsmetodik rörande detta. - En inledande kartläggning av mindre tillverkande företags praktik gällande trendspaning och materialfokuserade framsyner . - Föreslagen fördjupningsstudie kring trendspaningskompetens inom industrin. - ökad kunskap hos studenter om såväl området materialeffektivitet som om olika metoder och modeller för framsynsarbete. - Två artiklar under utveckling. - Närliggande forskningsprojekt och medverkande företag har tagit del av resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft två parallella processer varav den ena har skett inom ramen för akademin med samarben som involverat studenter och doktorander/forskare och den andra processen har varit genomförande i samverkan med företag inom tillverkningsindustri. Den akademiska processen har inneburit litteraturstudier och en omfattande scanning för att kartlägga trender. Olika metoder och modeller har testats av studenter och tidiga skisser på trendkartor har tagits fram. Företagens deltagande har skett genom intervjuer och genom test av enkel plattform för framtidssamtal.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.