Samverkan med vinterprovningsregionen

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 435 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att säkra fortsatt samverkan mellan TSS och vinterprovningsregionen i Norr vilken består av ett 30 tal testanläggningar. Projektet skall: - Facilitera samverkan mellan fordonsklustret i söder med testkluster i norr (t.ex. genom mäkla gemensamma utvecklingsprojekt eller organisera seminarier) - Utföra konkreta förstudier och delprojekt för utveckling av gemensam infrastruktur inom testregionen. - Utreda och undersöka behov av nya anläggningar för fordonsprovning i kallt klimat.

Resultat och förväntade effekter

Konkreta mål för projektet är Genomförande av tre förstudier för gemensam infrastruktur - Genomförande av en förstudie för ny testanläggning - Genomförande av ett seminarium - Deltagande av TSS i minst en projektstyrgrupp i norr - Mäklat ett antal nya utvecklingsprojekt

Upplägg och genomförande

Projektet kommer rapportera löpande till TSS operativ styrgrupp

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02761

Statistik för sidan