Samla och sprida exempel på effekten av design

Diarienummer 2012-02904
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2013
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation och Design hösten 2012

Syfte och mål

Syftet med projektet var att följa upp och dokumentera företagens utvecklingsprocess efter det att de mottagit designcheckar 2012. Detta för att inspirera andra företag att börja arbeta med design och för att stimulera till fler liknande utlysningar.

Resultat och förväntade effekter

Den ena filmen ´Verksamhetsutveckling - med användarens behov i fokus´ handlar om hur företagen har arbetat med design för att få bättre kunskap om sina kunder. Den andra filmen ´Företagen berättar: Processen, resultatet och mötet med design´ beskriver hur företagen använt designcheckarna för att utveckla sitt företag. De två olika versionerna gör det möjligt att sprida innehållet till olika målgrupper vid olika tillfällen. De personliga vittnesmålen blir starka företrädare för designprocessen och effekterna av att arbeta med användarcentrerad utveckling.

Upplägg och genomförande

SVID handlade upp produktionen av de båda filmerna och hjälpte leverantören med företagskontakterna. Vi var i kontiuerlig dialog med producenten under hela produktionen.

Externa länkar

Företagen berättar: Processen, resultatet och mötet med design. Verksamhetsutveckling med användaren i fokus

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.