Samfinansiering - Förstudie Smart Grid Gotland

Diarienummer 2010-02799
Koordinator Statens energimyndighet
Bidrag från Vinnova 1 286 694 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2011
Status Avslutat