Röntgendetektorer med isotrop respons för förbättrad kvalitetskontroll av strålterapi

Diarienummer 2013-03955
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 596 414 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ IKT - 2013

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte var att utveckla en robust och stabil tillverkningsprocess för en ny generation av röntgendetektordioder, som har en i det närmaste isotrop respons för strålning. Detta innebär att man kan kvalitetskontrollera nya former av strålbehandlingar där infallsvinkeln varieras i tre dimensioner. även om vissa förseningar gjorde att dioderna inte kunde utvärderas i samma utsträckning som först tänkts, så är större delen av tillverkningsprocessen klar och riktningsoberoendet har kunnat verifieras. Detta ger en mycket stabil grund att stå på inför kommande arbete.

Resultat och förväntade effekter

Med den nya tillverkningsprocess som utvecklats inom projektet har vi nu en stabil grund för att få fram en industriellt gångbar process för en ny generation röntgendioder. Riktningsoberoendet har kunnat verifieras och rimmar väl med de förväntningar som initialt fanns på tekniken. Den förbättrade funktionen gör att man nu har möjlighet att tillverka utrustning för kvalitetskontroll av moderna strålbehandlingar som tidigare varit svåra att kontrollera på grund av den konventionella diodteknikens begränsningar.

Upplägg och genomförande

Arbetet har planenligt framförallt koncentrerats på processutveckling. Oförutsedda förseningar uppstod på grund av problem med leveransen av substrat och tillgängligheten för vissa utrustningar och förbrukningsmaterial. Detta resulterade i att den andra delen av arbetet, utvärdering av dioderna i en demonstrator, inte kunde utföras i samma utsträckning som planerats. Utveckling av demonstratorelektronik och verifiering av diodernas riktningsoberoende som utgjorde den viktigaste delen av utvärderingen har dock kunnat genomföras med framgång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.