Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RISE-SENAI Partnership Prestudy

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, Kista
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för förstudien var att vidareutveckla RISE-SENAI samarbete efter undertecknandet av ett MoU avtal mellan parterna i november 2018. Syftet med samarbetet är att öka samarbetsnivån mellan partnerna (och länderna) inom forskning och innovation verksamheter som gynnar båda ländernas industrier. Förstudien skapade en fördjupade beskrivning av samarbetet, definierade den första affärsmodellen, kartlade överlappande RISE-SENAI-kompetenser och aktiviteter och definierade de första projektförslagen för RISE-SENAI-samarbetet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudiet var en fördjupning av relationer mellan RISE och SENAI och en definition av den första samarbetsmodellen baserad på den public-private konsortiemodellen. Genom att definiera samarbetsmodellen mellan RISE och SENAI förväntas det vara möjligt att skapa en stabil grund för industrin i båda länderna för att utnyttja de offentliga resurserna och nätverk inom respektive institut i båda länderna för nya innovationsprojekt.

Upplägg och genomförande

Förstudiens upplägg var uppdelad i olika aktiviteter som genomfördas under en 6-månadersperiod, jan-juni 2019. Aktiviteter inkluderade: 1) affärsmodellutveckling, 2) kompetenskartläggning mellan RISE och SENAI, 3) matchmaking och nätverkning resa och 4) säkerställning av industrins engagemang för initialt och framtida samarbetsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 december 2018

Diarienummer 2018-05277

Statistik för sidan