Resorberbara medicintekniska produkter

Diarienummer 2013-04326
Koordinator Resorbable Devices Aktiebolag - Resorbable Devices AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att tekniskt och kommersiellt verifiera och validera affärskonceptet. Att tydliggöra potential, klinisk nytta och funktionalitet för framtida investerare representerar en riskminskning och ska möjliggöra en framtida kommersialisering och resning av riskkapital.

Resultat och förväntade effekter

Stöd från Vinnova har möjliggjort att företaget kunnat gå från tillverkning av implantat i labb till tillverkning i industriell miljö. Implantaten har testats av oberoende kirurger. Under projektet har företaget attraherat investerare vid två tillfällen. Överenskommelse finns för distribution i norden, samtal pågår med distributörer för andra marknader.

Upplägg och genomförande

Tillverkning av resorberbara implantat representerar komplicerade processer. För att spara tid och minimera kostnad (jmf egen tillverkning) valde vi extern kontraktstillverkare. Att föra över tillverkningskunskap från labb till deras industriella miljö tog betydligt längre tid än väntat. På samma sätt visade sig distributörer vara oväntat tveksamma med att ta sig an en helt ny produkt/teknik. Mindre distributörer var genomgående enklare att förhandla med jämfört med stora företag.

Externa länkar

Företagets webbsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.