RESLEDAREN kostnadsbesparingar genom ökad tillgänglighet för grupper med kognitiva funktionsnedsättningar

Diarienummer 2013-02158
Koordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 496 610 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla, realisera och lansera en mobil tjänst som stöd för målgruppen, personer med kognitiv funktionsnedsättning, att resa med kollektivtrafiken samt en innovativ affärsmodell för att göra tjänsten livskraftig. Projektet har uppfyllt syftet och målen genom en mobil app som har gjorts tillgänglig för målgruppen utan kostnad för både Androidbaserade smart phones och för iPhone. En affärsmodell baserad på ´goodwill funding´. Ett nytt bolag, Haja AB, startats för att sköta drift och förvaltning av tjänsten. Forskning kring projektet har publicerats.

Resultat och förväntade effekter

SL har genom tjänsten fått ökad kvalitet och breddat tjänsteutbud. Affärsmodellen, goodwill funding tillsammans med nystartade Haja Applikation AB gör tjänsten livskraftig. Tjänsten har snabbt spridits genom ambassadörer, seminarier, föredrag, resledaren.se, facebook, twitter, flera artiklar och på SLL.se och SL.se. Samhällsmässiga kostnadsbesparingar kan mätas först senare. Tjänsten ResLedaren har visat på möjligheten att bygga tjänster nyttiga för kollektivt resande och baserat på öppna data. Intresset från olika trafikbolag var stort vid Samtrafikens konferens.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs enligt PPS-metod och bestod av 4 parter som också utgjorde styrgrupp. Utvecklingen av tjänsten upphandlades och utfördes av en underleverantör till fast pris. Genomförandet har bestått av 6 faser som till del har löpt sekventiellt och till del parallellt. Kravställningen har varit slutanvändarbaserad. Utvecklingen har bedrivits enligt SCRUM och acceptanstest har genomförts av personer från målgruppen. Parallellt har studier bedrivits i syfte att studera projektets process och progress från start i innovation till lansering av produkt på marknaden.

Externa länkar

Hemsida för den mobila tjänsten ResLedaren. På sidan finns bland annat en film som presenterar tjänsten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.