Resebidragsansökan EUREKA och Eurostars, Svenska Aerogel AB

Diarienummer 2014-06129
Koordinator Svenska Aerogel AB - Svenska Aerogel AB, Gävle
Bidrag från Vinnova 17 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med resan är dels att identifiera vad som behöver göras för att nå målet och dels att lära känna varandra bättre. Att få reda på vilka resurser de olika projektpartnerna har och kan bidra med och att strukturera upp arbetet med att skriva ihop och lämna in en ansökan till Eurostar utlysningen den 5 Mars 2014. Resan resulterade i att vi kommer att börja skrivandet på en ansökan till Eurostar.

Resultat och förväntade effekter

En ansökan om ett Eurostar projekt vid utlysningen den 5 Mars 2014.

Upplägg och genomförande

Resa till Istanbul, Turkiet och möten hos våra Turkiska sammarbetspartners, den 3-6 December 2014.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.