Resebidrag Xbrane: Efficient tools for bacterial production of proteins

Diarienummer 2012-01096
Koordinator Xbrane Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars