Resebidrag SSBBS 2016

Diarienummer 2016-00719
Koordinator 1928DIAGNOSTICS AB - 1928 diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Syfte och mål

Målet var att knyta nya kontakter och samarbetspartners inom Life Science/Digital Health. Totalt genomfördes 15 möten under SSBBS varav 11 var förbokade och 4 tillkom under själva eventet i Zürich. Av dessa har 1928 Diagnostics haft fortsatt kontakt med 11 av dessa.

Resultat och förväntade effekter

1928 diagnostics kommer sannolikt att starta samarbeten med 3 aktörer, två kan sannolikt bli nya delägare i den nyemission som planeras under 2016 och minst fyra är intresserade av att investera i den större investeringsrundan 2018.

Upplägg och genomförande

Resa 2 personer 9-11 Februari. Heldagsevent 10 Februari. Möten förbokades innan. Nya kontakter knöts även under eventet. Vid mötena presenterades företaget samt erbjudande att investera i pågående investeringsrunda. Resan och eventet genomfördes enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.