Resebidrag SSBBS 2016

Diarienummer 2016-00719
Koordinator 1928DIAGNOSTICS AB - 1928 diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Syfte och mål

Målet var att knyta nya kontakter och samarbetspartners inom Life Science/Digital Health. Totalt genomfördes 15 möten under SSBBS varav 11 var förbokade och 4 tillkom under själva eventet i Zürich. Av dessa har 1928 Diagnostics haft fortsatt kontakt med 11 av dessa.

Resultat och förväntade effekter

1928 diagnostics kommer sannolikt att starta samarbeten med 3 aktörer, två kan sannolikt bli nya delägare i den nyemission som planeras under 2016 och minst fyra är intresserade av att investera i den större investeringsrundan 2018.

Upplägg och genomförande

Resa 2 personer 9-11 Februari. Heldagsevent 10 Februari. Möten förbokades innan. Nya kontakter knöts även under eventet. Vid mötena presenterades företaget samt erbjudande att investera i pågående investeringsrunda. Resan och eventet genomfördes enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.