Resebidrag Israel-delegation

Diarienummer
Koordinator Biomotif AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - april 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010