Resebidrag Horisont 2020 PatientStratification-RA

Diarienummer 2016-02894
Koordinator SciCross AB
Bidrag från Vinnova 7 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2016
Status Avslutat