Resebidrag för Brasilienresa maj 2016 för Cecilia Ramberg, Swerea IVF

Diarienummer 2016-02739
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 21 681 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt syfte och mål var att resa till Brasilien för att delta på Vinnova-CAPES gemensamma seminarium om innovationer den 17-18 maj samt Vinnova-SENAI Networking/Pre-matchmaking event med fokus på flygteknik och multiple use den 20 maj i Brasilien. Vi ville förstå hur vi kan bidra till att skapa samarbete mellan SMF i Brasilien och Sverige. Våra slutsatser redovisas i den bifogade reserapporten.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att skapa samarbete mellan SMF i Brasilien och Sverige. I den bifogade reserapporten redovisas vad vi tycker är bra steg för att påbörja arbetet för att få igång bilateralt SMF-samarbete.

Upplägg och genomförande

Se den bifogade reserapporten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.