Resebidrag Eureka och Eurostars, ENIGIO TIME AB

Diarienummer 2015-05163
Koordinator ENIGIO TIME AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Syftet med resan var att presentera forskningsförslaget samt att genomföra en workshop. Det föreslagna forskningsprojektet är att tillsammans med Universitetet i Zagreb och två Kroatiska IT-företag skapa en modell för långsiktigt bevarande av digitala dokument, titeln är: ´Research proposal InterPARES Trust European Team: Digital Signatures and Timestamps Preservation Model´ titel på workshopen: ´How to maintain authenticity and integrity of electronic information without utilizing electronic certificates?´ Både presentationen och workshopen avlöpte enligt plan.

Resultat och förväntade effekter

Resan som redan har genomförts var mycket lyckad. Vid presentationen av forskningsprojektet deltog 30 personer. Både Karen Anderson (Professor, Archives & Information Science, Mid Sweden University, Europakoordinator för InterPARESTrust) samt Luciana Duranti (Project Director samt Professor, Archival Studies, The University of British Columbia, Vancouver, B.C. Canada) var positiva till detta projektförslag. Nästa steg är att parterna uppdaterar forskningsförslaget efter de kommentarer som framkom under detta möte för att därefter få ett formellt godkännande.

Upplägg och genomförande

Både presentationen och workshopen avlöpte enligt plan.

Externa länkar

How to maintain authenticity and integrity of electronic information without utilizing electronic certificates?

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.