Resa till Shanghai för att vara med på SI-utsällningen

Diarienummer 2012-03224
Koordinator Saplo AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Ja - åkte till Shanghai och deltog i utställningen.

Resultat och förväntade effekter

Träffade media och företag

Upplägg och genomförande

N/A

Externa länkar

SI

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.