RENOSTIC - Njurdiagnostik

Diarienummer 2018-01875
Koordinator ANTAROS MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 1 996 955 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Målet är att utveckla ett icke-invasivt diagnostiskt verktyg för kronisk njursjukdom (CKD) för att bättre kunna identifiera, diagnostisera och behandla patienter och därmed förbättra förebyggande av långsiktig sjukdomsprogression. Produkten kommer att utvecklas genom att integrera olika magnetiska resonanstekniker (MRI) som kan undersöka olika egenskaper av njurens patofysiologi för att ge en känslig och omfattande bedömning av sjukdomstillståndet.

Förväntade effekter och resultat

Tidigare och bättre diagnos av njursjukdom som kan leda till att färre patienter utvecklar njurinsufficiens samt kardiovaskulära komplikationer och på så sätt även generera en sänkt börda och kostnad för vården och samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i arbetspaket med olika ansvarsområden för metodutveckling, mjukvaruutveckling och marknadsstrategiutveckling inklusive marknadsundersökningar. Varje arbetspaket kommer att bidra med delleveranser som kommer att bero av varandra och en god kommunikation i projektet kommer därmed att säkras genom tydliga tidslinjer och mål samt regelbundna avstämningar och workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.