Rehappen - Verktyg för Digital Sjukfrånvaroprocess företag

Diarienummer
Koordinator Rehappen AB
Bidrag från Vinnova 299 800 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Höga sjukskrivningar och ohälsa är en komplex fråga för många företag att lösa idag. Rehappen har utvecklat ett banbrytande verktyg som baserat på företags egna data, tydlig visar de sjukkostnader företagen har, vilka individer som berörs och vilka delar av organisationen som har utmaningar. Verktyget hanterar lagring av känslig information, accessrättigheter för olika roller ex chefer, medarbetare, rehabspecialist och HR. Målet med projektet är att validera och testa verktygets funktionalitet inför storskalig tillväxtfas - en GDPR-säker digitalisering av sjukfrånvaron.

Förväntade effekter och resultat

Att företag kan reducera sin sjukfrånvaro leder till stora besparingar, mer motiverad och hållbar personal. Ett viktigt resultat är att ha validerat (och justerat) verktyget med stora välkända bolag och med säkerhet veta att verktyget löser ett svårhanterat problem för chefer och HR i företag. Projektets plan är att validera att verktyget får lång livslängd hos kunderna och verkligen fungerar i stor skala. Efter genomfört projekt kommer Rehappens verktyg ha en stor trovärdighet hos andra potentiella kunder. Ett resultat är att faktabaserade synen på sjukfrånvaron påverkat i stort.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska testa verktyget både på dator och mobil, vilket är ett krav för att passa in i dagens moderna digitala miljö. Våra planer innefattar stora kunder i olika branscher - retail och industribranschen, i första steg i Sverige. Vi har fyra specifika kunder i fokus för test och validering. Projektet ska även säkerställa att våra kundkontrakt innehåller skydd för våra immateriella rättigheter. Vi kommer samarbeta med VD, HR och ledningsgrupper, rehabspecialister och chefer där vi implementerar Rehappen. Vi ska samla in data och feedback för att validera produkt och framtida aktiviteter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-03986

Statistik för sidan