Rehappen - Verktyg för Digital Sjukfrånvaroprocess företag

Diarienummer
Koordinator Rehappen AB
Bidrag från Vinnova 299 800 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Syftet med Rehappen är att hjälpa företag att bli hållbara genom att tidigt upptäcka sjukfrånvaro som en signal på ohälsa. Vi vet att stora företag har problem att hitta individer och chefer behöver tekniskt it-stöd att arbeta i. Rehappen ville i arbetet göra tre saker i Vinnovaprojektet - 1. Testa och validera verktyget. 2. Göra pilottester med kunder och testa kundresan 3. Utveckla skydd för immateriella rättigheter. Vi har gjort test av verktyget ute hos kund på två stora bolag inom retail och två stora industrikoncerner samt fått positiv feedback på verktyget och kundresan.

Resultat och förväntade effekter

Vi har testat verktyget på HR och chefer samt fått leverera till koncernledningsfunktion med fackliga respresentanter och högsta ledning, fått positiv feedback från first line managers som använt Rehappen. Vi har haft kunddialoger kring legala bitar, där vi haft ett fint stöd från jurister finansierade av Vinnovaprojektet. Immateriella rättighetskontrakt är klara. Kundresan har testats och chefer uppskattar Rehappenverktyget, som är lätt att arbeta i. Vi har bevisat att Reahppen ger nya insikter kring sjukfrånvaron och företagskulturen. 2 av 4 kunder har blivit betalande.

Upplägg och genomförande

Vi dokumenterade en modell för kundresan som har fungerat mycket bra. Från det har vi lärt oss att a) det tar tid i stora bolag, b) kompetens behöver stärkas upp både tekniskt och ledarskapsmässigt c) ledarna tycker det är lätt att komma igång med Rehappen d) Data hos kund är ibland rörig, även om det kan lösas relativt enkelt e) behov av internationell/excecutive översikt finns d) vårt systems styrka är att vi klarar alla olika system som finns i globala bolag. Verktyget har visat sig extra viktigt för att erbjuda konsoliderad överblick tvärs stora bolags olika lösningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2020

Diarienummer 2019-03986

Statistik för sidan