Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Reglab Regional framsyn

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad/Reglab
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Region 2050 är en framsynsprocess som har ökat den regionala kompetensen inom omvärldsanalys på lång sikt. Ett 100-tal personer har byggt på sin kunskap inom strategi och framsynsmetodik, vilket på sikt utvecklar den regionala planeringen och ger de deltagande organisationerna en bättre beredskap inför framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Ett 100-tal personer (regionala strateger och utvecklingsdirektörer) har ökat sin kunskap om omvärldsanalys på lång sikt. Ett stort metodmaterial för framsynsarbete finns dokumenterat och samlat på Reglabs webb. Merparten av de deltagande organisationerna är på väg att integrera metoderna i sitt planeringsarbete. De genomför framsynsseminarier, RUS-dagar med framtidstema, scenarie- och backcastingövningar mm.

Upplägg och genomförande

Framsynsprocessen har involverat flera hundra personer i 24 organisationer. Arbetet har genomförts i flera parallella grupperingar, både i gemensamma samlingar och i de egna organisationerna. Framsynsgruppen (ca 80 pers) har träffats i fyra tredagars workshopar; dessutom 6 ledarseminarier, 3 årskonferenser och 6 fördjupningsseminarier. En stor del av arbetet har skett på hemmaplan i de deltagande organisationerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05158

Statistik för sidan