Reglab Regional framsyn

Diarienummer 2016-05158
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad/Reglab
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Reglabs medlemmar ska tillsammans genomföra en framsynsprocess kallad Regionerna 2050 under två år 2017-18. Syftet är att: Skapa beredskap inför kommande förändringar och att placera regionerna i samhällsutvecklingen på sikt. Utifrån möjliga trender/scenarier, diskutera de regionala konsekvenserna och hur regionerna kan agera för att påverka händelseutvecklingen. Höja kompetensen, inom sakområden (omvärldsspaning) och inom strategi och framsynsmetodik. Inför processen sker en förprojektering med förankring hos samtliga medlemmar.

Förväntade effekter och resultat

Ett gemensamt material ´Regionerna 2050´ som beskriver de svenska regionerna i möjliga framtida scenarier. En gemensam bank av omvärldsanalys: rapporter, prognoser, scenarier mm. En gemensam metodsamling . Ett antal personer med fördjupad strategisk kompetens och framsynskunskap i varje deltagande organisation. En bredare grupp politiker, regionala chefer och medarbetare med ökad insikt om regionens möjligheter och förutsättningar i framtiden. Ett nationellt nätverk för framsynsfrågor som kan fortsätta att verka efter 2018.

Planerat upplägg och genomförande

Ambitionen är att involvera så många som möjligt från Reglabs medlemsorganisationer. Framsynsprocessen kommer därför att arbeta med flera olika grupper, och parallellt med gemensamma samlingar och arbete inom respektive organisation. Huvudrubriker för de gemensamma samlingarna är: Omvärld, Scenarier Regionalisering och Policyutveckling. Några av de tänkta grupperingarna är: en 100-grupp av ´framsynsstrateger´, ledar- och politikerseminarier, arbete på hemmaplan i respektive organisation samt öppna arrangemang som Reglabs årskonferens

Externa länkar

http://www.reglab.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.