regionala data Östergötland

Diarienummer 2013-01739
Koordinator Regionförbundet Östsam
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - juni 2014
Status Avslutat