Redundant elförsörjningssystem för kraftverk baserat på lågvärdig värme

Diarienummer 2015-05443
Koordinator CLIMEON AB
Bidrag från Vinnova 444 834 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt redundanssystem för att säkerställa redundant elförsörjning för en oberoende härdkylning inom kärnkraftindustrin. Tekniken ska utvärderas utifrån Strålsäkerhetsmyndighetens nya krav om ett oberoende härdkylningssystem. En tekniskt görbar lösning har utvecklats men säkerhetsmässigt är det svårt att genomföra främst på grund av väldigt höga krav på beprövad robusthet och funktionalitet.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har en tekniskt görbar lösning utvecklats som tyvärr är säkerhetsmässigt svårt att implementera, detta främst på grund av höga krav på beprövad robusthet och funktionalitet. Vad gäller utfall, så kan lösningen eventuellt användas på den internationella marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i ett konsortium bestående av Climeon (projektledare), SP och SWECO (expertis, genomföring), Vattenfall och Westinghouse (expert input, potentiella användare). Dagens teknik, lagkrav, möjliga konfigurationer och den teknisk-ekonomiska utvärderingen diskuterades och utvecklades i flera fysiska och telefonmöten. En konfidentiell slutrapport finns.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.