Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Reduction of Energy and Water consumption of mining Operations by fusion of sorting technologies LIBS and ME-XRT

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 1 010 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt, som involverade ett internationellt konsortium med fyra partners, uppfyllde följande huvudmål: 1. Utvärdering av förbättringspotential för malmsorteringsfunktioner genom sensor fusion av laser induced breakdow-spektroskopy (LIBS) och multi-energy X-ray transmission (ME-XRT) 2. Bedömning av förbättringspotential och idealisk partikelstorlek hos bergsvalstrategier för att optimera separationsresultat vid hög behandlingskapacitet. 3. Bedömning av högupplösta micro-scale Scans av bergprover för (3D) geologisk undersökning

Resultat och förväntade effekter

- Spara förbrukningsvaror som vatten, energi och bearbetningsreagens genom ökad separering av malm från gråberg. - Öka effektiviteten i separationsprocessen och minska driftskostnaderna, såväl som miljömässiga och lokala samhällseffekter - Minska osäkerheten bakom separationen av värdefullt material - Förbättra kvaliteten på objektiv geologisk datainsamling för snabbare och mer informerat beslutsfattande

Upplägg och genomförande

Två olika sensorteknologier, LIBS och ME-XRT, kalibrerades och testades med malmprover från olika Cu-porfyrgruvor i Chile. Maskininlärningsalgoritmer som djupa neurala nätverk användes för att testa förmågan att identifiera malmtyper och sortera prover efter cut-off-klass. Detekterbarheten av geometallurgiska parametrar såsom partikelstorleksfördelning, materialkomposition och malmtextur analyserades. Dessutom testades sensorernas förmåga att tillhandahålla högupplöst, noggrann avbildning och data från specifika bergprover.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 maj 2021

Diarienummer 2018-00601

Statistik för sidan