RECCO Helikopterdetektor för effektivare sök- och räddningsinsatser

Diarienummer 2012-02642
Koordinator RECCO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla en produkt som möjliggör användning av RECCO tekniken under hela året och med ett större användningsområde. I och med den fullt operationella helikopterdetektor som nu testas av olika räddningsorganisationer med positiva resultat har detta mål till viss del redan uppfyllts. Det långsiktiga målet att skapa ett globalt söksystem för användning inom outdoor är kvar att uppnå eftersom helikopterdetektorn först måste etableras och personer utrustas med reflektorer för att bli sökbara. Detta arbete är påbörjat.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet för att integrera reflektorer i kläder och utrustning för icke-vinter bruk är påbörjat i viss skala och kommer att öka i intensitet i takt med att helikopterdetektorn presenteras och på sikt etableras som ett nytt räddningsverktyg. I samband med att systemet etableras kommer också möjligheterna för tillväxt i verksamheten att öka. Test och presentationsperioden i augusti/september 2014 är början på denna roll-out och etablering av systemet.

Upplägg och genomförande

Den ursprungliga tidsplanen för projektet har behövt revideras. Projekttiden har förlängts men kostnadsbudgeten har inte behövt justeras alltför mycket. Utmaningarna inom vårt eget kompetensområde varit mindre än väntat och problemen uppstått främst där vi behövt extern kompetens. Budgeten har justerats utifrån detta. Den försenade lanseringen är en liten missräkning, men inget som kommer att påverka resultatet i förlängningen. I stort har projektet genomförts utan större avvikelser från projektplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.