Real Time Visualization of Film in Video Gaming

Diarienummer 2013-00225
Koordinator BITSQUID AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla mjukvara för att skapa datorgenererade filmer baserat på Bitsquids spelteknologi och integrera den med Bitsquids existerande produktlinje. Detta uppnåddes med hjälp av verktyget ´Story Tool´, som tillåter användaren att skapa filmer med animerade spelobjekt, kameror och ljuskällor i en spelmiljö. ´Story Tool´ distribueras tillsammans med Bitsquids övriga produkter och används redan idag av våra kunder för att mer effektivt producera animerade spelsekvenser (så kallade cutscenes).

Resultat och förväntade effekter

Vi hoppades uppnå två saker i och med utvecklandet av det nya verktyget. För det första, att öka värdet på Bitsquids produkter för existerande och potentiella kunder och därigenom stärka vår position på marknaden. För det andra, att nå ut till nya marknader, som filmindustri och arkitektvisualisering. Det första målet har klart uppnåtts. Våra kunder använder redan det nya verktyget och gör därigenom stora besparingar. Vad det gäller det andra, så har vi precis nu kommit till ett läge där vi kan börja nå ut till de nya marknaderna med en färdig produkt, så där är utgången fortfarande oviss.

Upplägg och genomförande

Projektet fortskred som planerat. Vi studerade etablerade produkter för datoranimation, som Maya och Motion Builder, så att arbetsflödena i vårt verktyg skulle kännas bekanta för animatörerna. Verktyget utvecklades och förbättrades sen iterativt, baserat på feedback från professionella animatörer på Fatshark och Arrowhead. Det färdiga verktyget har integrerats med våra existerande produkter, testats av majoriteten av våra kunder och säljs nu som en del av vår verktygslåda för spelutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.