RASimAs

Diarienummer 2012-04230
Koordinator SenseGraphics AB
Bidrag från Vinnova 117 390 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Externa länkar