Rail Test Nordic - kompletterande insatser

Diarienummer 2016-03537
Koordinator RTN RAIL TEST NORDIC AB - RAIL TEST NORDIC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Tilläggsanslaget hade som syfte att etablera, förankra och få positiva uttalande från aktuella Europeiska organisationer och nätverk. Målet är vi skall få skriftliga stöduttalande från de viktigaste relevanta organisationerna. Vi har träffat representanter för de viktigaste organisationerna inom den Europeiska järnvägsindustrien och fått presentera projektet och fått positiva reaktioner på projektet. Tyvärr är det en lång och komplicerad process att få deras organisationer att göra ett skriftligt stöduttalande. Vi också låtit göra en marknadsanalys av testmarknaden.

Resultat och förväntade effekter

Även om vi inte fått skriftliga stöduttalande så har vi gjort vårt projekt känt och fått positiva reaktion från de vi träffat. Vi har också fått bekräftat i marknadsanalysen att det finns en trend i Europa med ökande testvolymer.

Upplägg och genomförande

Vi har anlitat en konsult, Henrik Tengstrand, som har lång erfarenhet i branschen och har ett stort nätverk. Med hjälp av honom har vi kunna träffa de olika organisationerna. Utan honom hade det varit svårt att få till möten på så kort tid. Med tanke på Henriks bakgrund lät vi honom göra en marknadsanalys av testmarknaden

Externa länkar

http://railtestnordic.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.