Radikal innovation för nya matkoncept

Diarienummer 2013-05143
Koordinator Krinova Aktiebolag - Krinova Incubator & Science Park
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat