Pulsbaserade radarsensorer - Prototyputveckling etapp 1

Diarienummer 2013-03171
Koordinator ACCONEER AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att färdigställa etapp 1 av ett prototyputvecklingsprojekt. Alla delaktiviteter har levererats enligt specifikation.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet har gjort det möjligt att inledda etapp 2 av prototypprojektet. Resultatet av projektet kommer att användas av Acconeer i den vidare kommersialiseringen av bolagets teknologi.

Upplägg och genomförande

Projektet har fortlöpt enligt plan. Anlitade underleverantörer har levererat enligt specifikation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.