pSafeCer_SP

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 1 743 971 kronor
Projektets löptid april 2011 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det primära syftet med pSafeCer är att öka effektivitet och minskad tid till marknaden genom kombinerbar certifiering av säkerhetsrelevanta inbyggda system. pSafeCer kommer att ge stöd till systemsäkerhetsintyg baserat på argument och egenskaper av systemkomponenter. Projektet är inriktat mot de industriella domänerna fordons-och anläggningsmaskiner, flygelektronik, och järnväg. pSafeCer kommer också att utveckla certifieringsriktlinjer och exempel vid utbildning för andra domäner, vilket avsevärt ökar dess inverkan på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

SP har utvecklat en modell som visar viktiga kopplingar mellan en utveckling och en certifieringsprocess samt deras kopplingar till komponentmodeller, säkerhetskontrakt och verktyg. En specifikation för ett verktyg som hanterar säkerhetskontrakt har också tagits fram av SP. En prototyp för detta verktyg kommer att tas fram i projektet nSafeCer. SP har dessutom utvecklat en specifikation för en demonstrator som använder projektresultaten att underlätta certifieringsarbetet för AUTOSAR programvara.

Upplägg och genomförande

Utvecklingskrav samlas in från alla projektpartners för att sen kunna utvärdera olika utvecklingsprocesser, certifieringsprocesser, komponentmodeller och t.ex. hur man argumenterar säkerhet. Verktyg tas fram som implementerar idéer från forskning i projektet och som sedan används för de demonstratorer som utvecklas i projektet för att visa att koncepten fungerar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.