Proposal LINDES - Linking Nuclear Development with Society

Diarienummer 2014-00052
Koordinator KARITA RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - september 2014
Status Avslutat