Projektskiss för Innovations camper för ungdomar på olika orter i Sverige

Diarienummer
Koordinator CSR-ARENA Ekonomisk förening - CSR-Arena
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Med projektskissen kommer vi utarbeta riktlinjer för framtida camps samt hur vi kan använda oss av, utveckla eller engagera: Testmiljöer Behovsidentifierare Erfarna entreprenörer Mötesplatser för behovsidentifierare och entreprenörer Fortsatt samarbete mellan behovsidentifierare och entreprenörer för att utveckla tankar och idéer som föds på mötesplatserna, camperna eller andra ställen. Vi kommer också sträva efter att få företagen att via Letter of intent eller liknande förbinda sig att delta i hela processen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har byggt upp en välfungerande organisation som kan bidra med flera camper under Pilot 2013. Vi kommer genom samarbeten med kommuner, skolor, företag, företagsorganisationer att genomföraoch initiera flera fungerande camper både före och efter 2013-års utlysning. Vi planerar att ha tillräckligt mycket stöd från andra intressenter så att nya piloter kan växa och utvecklas även efter sommaren 2013. Vår strävan är att kunna skapa ett nationellt nätverk med regioner, kommuner, universitet, företag och företagsorganisationer som framtidens beställare av liknande arbete.

Upplägg och genomförande

Vi satsade på att jobba väldigt intensivt under några dagar, där vi också genomförde en studieresa för att se hur vi skulle kunna utveckla en tänkt camport. Vi arbetade för att kunna kapa kostnader i framtida camper, utveckla och förbättra dem. Fokus i vårt arbete vara att genom våra stora befintliga närverk lokalisera testmarknaders med potential för innvation, samt identifiera och bjuda in behovsidentifierare och entreprenörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.