Projektledning av svenskt deltagande i Bio Europe Spring (BES) 2016

Diarienummer 2015-06413
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - april 2016
Status Pågående

Syfte och mål

ökad exponering av life science i Sverige som leder till investeringar i och samarbeten med svenska företag, organisationer och institutioner inom life science.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är ett ökat antal samarbeten mellan svenska och internationella life science företag samt ett ökat antal investeringar i Sverige. Förväntad effekt är ett att bolagen kan ta fram nya produkter till nytta för individ och samhälle samt att företagen kan växa i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Projektledaren (PL)kommer att koordinera en Host Committee och organisera svenskt deltagande i BIO Europe Spring i Stockholm 4-6 april 2016. PL är primärkontakt mot konferensorganisatören. PL vägleder svenska organisationer som önskar ställa ut på BES och organiserar deras deltagande, kommunicerar med Stockholm Stad och definierar topics. PL organiserar Host Exhibition och koordinerar pressaktiviteter och VIP-deltagande. PL organiserar potentiella besök till KI, UU etc. Marknadsför eventet i Sverige. Marknadsför presentationsmöjligheter för ´local young Biotechs´.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.