Projektledning av svenskt deltagande i Bio Europe Spring (BES) 2016

Diarienummer 2015-06413
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - april 2016
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål var att organisera en svensk samlingsmonter som skulle förmedla en positiv och engagerande bild av Sverige som life science-nation. Syftet med närvaron på BES2016 är att öka den internationella exponeringen av svensk life science så att antalet investeringar och finansierade samarbeten ökar.

Resultat och förväntade effekter

Värdlandet Sverige var väl representerat på BES som helhet och montern fick en central placering i utställningen. Den var väl bemannad och många internationella besökare fick möjligheten att skapa kontakter med representanter för den svenska life science-sektorn. Projektet var en del i det långsiktiga arbete som bedrivs för att life science i Sverige ska finnas på den internationella kartan med målet att öka antalet investeringar och kvalificerade samarbeten mellan svenska och internationella aktörer.

Upplägg och genomförande

Projektet koordinerade ett antal Svenska aktörer vilket resulterade i att dessa syntes tillsammans som starka representanter för life science i Sverige. Det var viktigt att Sverige, som värdnation vid detta internationella möte, kunde kraftsamla för att kunna ge en samlad och solid bild av Sverige som stark life science-nation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.