Projektansökan Fallprevention genom smarta ICT lösningar

Diarienummer 2015-01103
Koordinator INFONOMY AB
Bidrag från Vinnova 91 750 kronor
Projektets löptid mars 2015 - april 2015
Status Avslutat