Project Exit Value Study (EVS) second stage

Diarienummer 2016-05301
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 3 393 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projekt EVS (Exit Värde Studie) studerar samhällsnyttan av startups, med kopplingar till finansiering, exits och entreprenöriella processer.

Förväntade effekter och resultat

Syftet med projektet är att bättre förstå samhällsnyttan av startup, vad som inverkar på samhällsnyttan samt hur policy makers kan påverka samhällsnyttan av startups.

Planerat upplägg och genomförande

Projekt EVS genomförs under 2017-2019 med kvantitativa och kvalitativa studier i Europa, USA och Israel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.