ProcessIT 2015+

Diarienummer 2014-02531
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för rymd- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ´ProcessIT2015+´ skall leda till att ProcessIT Innovations blir en av Europas ledande innovationsaktörer inom området IKT- och automationslösningar för processindustri. Detta i nära samverkan (samspel) med processindustrier, IKT- och automationsleverantörer, universitet och samhällsaktörer. ProcessIT Innovations ska stärka och accelerera ingående projektaktörers forsknings-, utvecklings-och innovationsprocesser, och vara känt för att ´få det att hända´, genom effektiva processer inriktade mot projekt-, kompetens- och innovationssystemutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Under 2015-20 skall projektet leda till en substantiell ökning av den strategiska och operationella kapaciteten för ProcessIT Innovations och dess innovationssystem, och således öka styrkan och framgångarna för dess partners från industrin, akademi och publik sektor. ProcessIT Innovations skall stödja den digitala transformeringen av basindustrierna och förbättra användningen och värdet från IT. årligt resultat som förväntas nås per 2020: Omsättning 100 MKR SMEer inblandade i projekt 50 st Produkter/tjänster 20 st Installationer 10 st Prototyper/demos 25 st

Planerat upplägg och genomförande

Den strategiska idén är att skapa regional tillväxt och konkurrenskraft genom att föra samman basindustrier, under/utr/servicelev, IT/automationsftg, och universitet i behovsdrivna innovationsprocesser samt i aktiviteter som bygger upp FUI-kapaciteten. Logiken som skall användas är att skapa ett samspel och samverkan där basind. behov möter globala möjligheter inom IT/automation. Genomförande enligt: samverkan, aktivt mäklande och nätverkande med JIM-ambitioner. Detta för att vidareutveckla verksamhetens innovationssystem och projektutveckling/genomförande.

Externa länkar

SIP PiiA ProcessIT.EU ProcessIT Innovations

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.