Processindustrin och nollvisionen

Diarienummer 2014-03346
Koordinator SVENSKA ELFÖRETAGENS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGS - Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna innovationsagenda är att beskriva bakgrunden till CCS i Sverige och vad som skulle krävas för att CCS ska kunna bli verklighet i stor skala före år 2050. Målen, att att samla kompetens från näringslivet och akademin och att formulera ett program med utgångspunkt i vad som krävs för att realisera konkurrenskraftiga klimatåtgärder för industrin, är uppfyllda och agendan beskriver åtgärder som krävs för att säkerställa förverkligandet av CCS i Sverige. Arbetet fortsätter med konkretisering genom den tilläggsfinansiering som projektet har fått från Energimyndigheten.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste slutsatserna är att snarast möjligt: CHAR(13) + CHAR(10) 1. Utarbeta en samlad nationell strategi för CCS. CHAR(13) + CHAR(10) 2. Utreda förutsättningarna för ett storskaligt demonstrationsprojekt för CCS som inkluderar både avskiljning och lagring av koldioxid, senast år 2025. CHAR(13) + CHAR(10) 3. Skapa ett sammanhållet forskningsprogram kring processindustrin och CCS, för att under åren 2016 till 2020 besvara de kritiska frågor som ett storskaligt genomförande av CCS i Sverige kräver svar på. För att detta ska vara möjligt krävs fortsatt samverkan mellan industri, akademi och samhället i övrigt.

Upplägg och genomförande

Arbetet med Agendan har samlat upp resultat, förslag och idéer från ett flertal svenska forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetet har koordinerats av Energiforsk (tidigare Elforsk) och konsultföretaget Panaware. Det praktiska arbetet har skett genom delegerat och koordinerat skrivarbete samt ett flertal arbetsmöten. Representanter från både industri och akademi har bidragit med bakgrundsinformation, fakta och föreslag till struktur för Agendan. Detta arbetssätt har varit mycket framgångsrikt och lett till ett konkret program för vad som krävs för introduktionen av CCS.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.