Primärrealisering tryck

Diarienummer 2015-06475
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 320 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att stärka Riksmätplatsens forskning inom tryck och vakuum inom två områden; optisk mättning av gasegenskaper, samt stötrörstekniker. Projektet har haft sex huvudmål där medparten av dessa har uppnåtts eller överträffats. Bland annat har flera artiklar författats och vi har utvecklat en världsledande kompetens inom området. Dessutom har projektet lett till fortsatt arbete inom området i nya projekt tillsammans med starka akademiska partners.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att utveckla laser-refraktometri för gasmättningar, där fyra artiklar har författats. Inom projektet har dessutom ett exjobb handleds vilket medfört att Riksmätplatsen numera kan erbjuda externa kunder och partners kvantitativas analys av olika typer av tryckgivare. Förutom de tekniska resultaten har projektet lett till att etablera området i Sverige genom kommande fortsatta projekt inom området.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i flera olika moment för att kunna uppnå de uppsatta målen. I huvudsak har projektet fokuserat på två olika teknikområden, där det ena som berört stötrör och undersökning av tryckgivare genomförts på plats i våra labb i Borås där förutom ordinarie projektdeltagare också en exjobbare varit delaktig. Den andra delen som berör refraktometri har genomförts i nära samarbete med Umeå Universitet där arbetet till stora delar skett i Umeå.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.