prekliniskt lärandecentrum med normkritisk inriktning - ett nytt sätt att vårda

Diarienummer 2018-01692
Koordinator Högskolan Väst - institutionen för hälsovetenskap
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation : Innovation project

Syfte och mål

Syftet är att utveckla ett normkritiskt kliniskt lärcenter (KLC) och en pedagogik som möjliggör för studenter att ifrågasätta ett normativt vårdande. Pedagogiska strategier, som dramapedagogik och normkritiska verktyg kan bidra till att sjuksköterskestudenter når ökad självkännedom och förståelse för andra människors perspektiv. Högskolan Västs vårdforskningsmiljö och koppling till den regionala vården möjliggör utveckling av normmedvetenhet i olika vårdkontext. Målet är en ökad förmåga till normmedvetet arbetssätt hos sjuksköterskestudenter i en kommande yrkesroll

Förväntade effekter och resultat

KLC är en konkret lärmiljö för ett tryggt och säkert lärande innan studenten möter verkliga patienter. En interaktiv utbildning i en klinisk simuleringsmiljö erbjuder utbildning och träning med starkare inlärning än konventionell utbildning. Lärcentrets inredning skall möjliggöra övningar som utmanar traditionella föreställningar vid olika vårdsituationer. Vårdpersonal som i utbildning erhållit kunskap om jämlik vård kan på sikt öka premisserna för likvärdig och hållbar vård och projektet kan således leda till bättre förutsättningar att bedriva jämlik vård.

Planerat upplägg och genomförande

Byggnation av ett 600 kvadratmeter stort kliniskt lärcenter (KLC) som skall vara klart VT 2019. Steg 1 KLC färdigställs med normkritisk design och foton HT 2018 Steg 2 Hemsida för att följa projektet Steg 3 Workshops för lärare i att utveckla verktyg och dramaövningar HT 2018 Steg 4 Implementera ny pedagogik i undervisning på KLC VT 2019. Steg 5 Utvärdering HT 2019 VT 2020 -Fokusgruppsintervjuer med studenter och lärare för att fånga erfarenheter av normkritisk pedagogik -Utfallet av studenters lärande mäts med instrumentet NCAS som visar förändringar av attityder till normer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.