Precise: Enabling smart, small and inexpensive biochips

Diarienummer 2016-00266
Koordinator Mercene Labs AB
Bidrag från Vinnova 39 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi slutförde tillsammans planering och målbeskrivning av ansökan.

Resultat och förväntade effekter

En startad ansökan för Marie Curie. Fastsällda tidsplaner och milestones.

Upplägg och genomförande

Arbete tillsammans under två veckor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.