PolyKnee - En knäprotes med förbättrade egenskaper enbart bestående av polymera material.

Diarienummer 2012-03093
Koordinator AMB INDUSTRI AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 64 800 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2012
Status Avslutat