Platform for Efficient Digital Manufacturing - PEDIMA

Diarienummer 2015-02142
Koordinator BW MANAGEMENT CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 491 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram ett koncept för digitaliserad produktion med ökad effektivitet baserat på lösningar som möjliggörs med Industrial Internet of Things. Målet med projektet är att identifiera industribranscher med tillämpningar och kunder där vi kan verifiera att vårt koncept tillhandahåller kundnytta. Resultat: Ett skalbart koncept är definierat. En prototyp är framtagen för tillämpningar inom anläggningsbranschen och demonstrerad med bra feedback. Målet är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån vår marknadsstudie och teknikspaning är det vår slutsats att för de tillämpningar vi studerat möter vårt koncept tydliga marknadsbehov. Vidare att det är tekniskt och kommersiellt genomförbart att utveckla system baserat på vårt koncept.

Upplägg och genomförande

Marknadsanalys med intervjuer av ledande internationella aktörer inom Industrial IoT. Val av industribranscher och tillämpningar med bra potential. Intervjuer med potentiella kunder och användare. Koncept- och övergripande arkitekturdesign inklusive val av vissa nyckelkomponenter och nyckelteknologier. Definition av en minsta uppsättning funktioner för ´pilot´-applikation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.