Planeringsfas för att utforma ett FP7-projekt med Spiber biomaterial som bas för behandling av hjärtskador

Diarienummer 2012-03090
Koordinator Spiber Technologies AB
Bidrag från Vinnova 45 900 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat