Planeringsbidrag för ansökningar till H2020 utlysningar mot rymdtillämpningar

Diarienummer 2015-00817
Koordinator ÅAC Microtec AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - april 2015
Status Avslutat