Planering för tillverkning och uppsättning av fasadbeklädnad av keramiskt hållbart byggmaterial

Diarienummer 2015-06769
Koordinator Porslinsfabriken i Lidköping AB
Bidrag från Vinnova 191 700 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Projektet med fasadbeklädnad av keramiskt hållbart material har varit framgångsrikt genom ett nära samarbete mellan Porslinsfabriken, Högsbo Plattsättning och bygg- och fastighetsföretag. Syfte och mål var att använda unika keramiska material såsom klinker för fasadbeklädnad. I detta projekt används ett multisystem av aluminiumprofiler för montering och upphängning av kaklet.

Resultat och förväntade effekter

Genom samarbetet med olika aktörer har projektet kunnat genomföras enligt framtagen plan, samt har tester av olika kakelstorlekar skett utifrån det upphängningssystem projektet funnit mest lämpligt. Resultatet har varit tillfredsställande men kräver ytterligare arbete med att förfina teknik och material. De effekter som uppnåtts kan var av stort intresset från byggföretag för att i en framtid använda keramiskt material i sitt byggande.

Upplägg och genomförande

Kontakt togs tidigt med Högsbo Plattsättning, som är en ledande aktör på marknaden vad gäller upphängningssystem. Högsbo har kontakter med leverantörer på den tyska marknaden, en marknad som till största delen använder sig av dessa upphängningssystem inom byggbranschen. För att uppnå bästa möjliga resultat och flexibilitet har ett multisystem, som innebär att ett antal olika fabrikat av upphängningssystem kan samspela, använts i projektet. En provvägg har ställts i ordning där stengodsplattor med upphängningsanordningen satts upp med gott resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.