Pipestatus Go Global

Diarienummer
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - SWEDEN WATER RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 470 200 kronor
Projektets löptid mars 2019 - november 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie är att etablera ett samarbete med nätägare inom VA och fjärrvärme utanför Sverige. Målet är att förstå deras utmaningar och mer konkret lägga en plan för fördjupat samarbete inom demoinstallation, fortsatt FoU och benchmarking. De avbrotts- och ingreppsfria metoder för statusbedömning av nedgrävda ledningar som vi i första hand vill introducera till marknaden utanför Sverige är Delta-t för hållfasthetsbedömning av trycksatta metalledningar (Arne Jensen AB) och elektrokemisk metod för lokalisering av isoleringsskador på isolerade metallrör (RISE).

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är att förstå om utländska, globalt ledande infrastrukturoperatörer har samma utmaningar som de som finns i Sverige och att verifiera om idéerna som projektteamet i Pipestatus har utvecklat håller i ett globalt perspektiv. Fokusområdet, inom prediktivt underhåll ligger i teknikfronten. Därför är det viktigt att tidigt få med en större marknad på samma standard. Ett framgångsrikt proof-of-concept på fjärrvärmesidan möjliggör vidareutveckling på VA-sidan i nästa steg.

Planerat upplägg och genomförande

Denna förstudie kommer att undersöka intresse för samverkan bland redan etablerade kontakter i Berlin, Warzawa och Seoul. Skälet för detta urval är att det finns stora fjärrvärmenät i dessa städer och deras länder. Strategin är att ge metoderna en första marknadstillväxt inom fjärrvärme, som är mera redo, för att sen vidareutveckla tekniken att även passa för VA-branschen. Intervjuer och besök hos nätägarna kommer att genomföras. Likaså kommer studiebesök erbjudas för att studera de första installationerna i Helsingborg (Öresundskraft).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.