Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pipestatus Go Global

Diarienummer
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - SWEDEN WATER RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 424 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - november 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att förstå de globalt ledande infrastruktur-operatörernas utmaningar och verifiera att våra lösningar är intressanta har uppnåtts. Målet att få en tydlig kravbild från den internationella marknaden, samt verifikation på att de potentiella kunderna är intresserade av fortsatt samarbete har uppnåtts med råge. Vi har börjat skriva på fortsatta teknist samarbete, specifikationer samt demo-installationer.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är över vår förväntan vad gäller tekniken för prediktiv tillståndsanalys från Arne Jensen AB. Utmaningen ligger snarare i hur snabbt tekniken kan färdigställas och vara anpassad för en internationell marknad och var. Tekniken från RISE, elektrokemisk potentialmätning för att lokalisera skadad yttermantel beslutade vi att avvakta med, eftersom mer utvecklingsarbete krävs och metoden lämpar sig bäst för ledningar som ligger långt från elkablar och annat störande.

Upplägg och genomförande

Under våren 2019 kontaktade alla de internationella kunder som fanns nämnda i ansökan. Vissa tillkom och någon blev irrelevant beroende på vår fokusering. På försommaren började vi boka upp alla möten som sedan har genomförts med energibolagen i ovan nämnda städer. Eon, OPEC, Korea District Heating Corporation (KDHC), Vattenfall (NL, DE), AGFW (Tysklands Fjärrvärmeförening), Litauens Fjärrvärmeförening har kommit på besök till Sverige. Engie har vi besökt i Paris och Hofor i Köpenhamn. Längsta mötet genomfördes med KDHC, med fyra dagars möten och Vattenfall, med två dagars möten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 februari 2020

Diarienummer 2018-05299

Statistik för sidan