Pilotprojekt för att etablera forskningssamarbete SWE/UK

Diarienummer 2016-03866
Koordinator Swerea SICOMP AB - Produktionsteknik och Simulering
Bidrag från Vinnova 595 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att skapa mekanismer för effektivt forskningsarbete mellan Storbritannien och Sverige inom flygteknik- och kompositområdet för att stärka svensk flygindustri och speciellt svenska små- och medelstora företag som vill bli underleverantörer till flyg. Totalt deltog från svenska sidan 10 små företag, 3 större flygföretag, 4 akademiska partner som mötte 9 brittiska företag och två institut/Catapults för att etablera relationer och kontakt samt lära sig mer om vilka möjligheter som finns.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en roadmap med rekommendationer för ökat fortsatt samarbete och de workshops och besök som genomförts har redan nu genererat gemensamma projekt och förslag till forskningsprojekt mellan minst två SMF och brittiska partners. Dessa diskussioner förväntas fortsätta och skapa ytterligare samarbeten inom europeiska och bilaterala projekt som snabbare tar svenska flyginnovationer till en europeisk marknad.

Upplägg och genomförande

Två besök med workshops genomfördes på två brittiska Catapulter - National Composites Center och Advanced Manufacturing Research Center. Därefter analyserades intrycken på en workshop i Sverige och resultatet sammanställdes i en roadmap för fortsatt samarbete som kommunicerades med deltagarna samt forskningsfinansiärer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.