Piezoelektrisk transformer

Diarienummer 2012-00796
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet var att slutligen kommersialisera den tänkbara produkten. Detta skulle uppnås via ett antal specifika mål. Bland dessa var skapandet av IPR, tekniskverifiering, marknadsverifiering, business plan, industriell partnership, mm.

Resultat och förväntade effekter

De flesta av projektets mål uppnåddes under projektets gång: Internationellt patent beviljades 2013, konsultföretaget TTO A/S, Danmark anlitades för att genomföra en initial marknadsundersökning samt utarbeta rekommendationer för fortsatt arbete, en teknisk verifiering genomfördes som demonstrerade funktionaliteten hos den tänkbara produkten, ett antal potentiella partners kontaktades, ett s.k. ´White paper´ publicerades vid olika internationella konferenser och industriella mässor.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes under ledningen av UU Projekt AB. Projektledarens bedömning är att arbetet genomfördes på ett professionellt sätt med täta möten och engagerat deltagande av företagets konsulter. Ett litet men strategiskt misstag gjordes i början av projektet, nämligen genom att söka patentskydd i ett sådant tidigt skedde. Detta ledde till en tidsbrist i samband med identifieringen av samarbetspartners eftersom detta visade sig vara den mest kritiska punkten och inte den tekniska verifieringen och IPR. Slutsatsen är att marknadsverifieringen ska alltid komma först.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.